Obsah je to hlavní, obsah je králem. Král byl zabit aneb jak zabít web.

Sdílet ...

Obsah je to hlavní, obsah je králem.
Král byl zabit aneb jak zabít web.

Protože se toto téma týká zámku, můžeme si dovolit pohádkový úvod. Takže tedy, zde je.

Bylo nebylo, na severovýchodě naší republiky ve Slezsku se nachází zámek, který je situován v obci Linhartovy, dnes místní části Města Albrechtice. Zámek měl pohnutý osud, stejně jako celá tato oblast v pohraničí našeho státu.

Stejně jako obec, kde se zámek nachází, tak pohnutý osud má také web, který o dění na zámku informoval.

Do konce roku 2022 byl web zameklinhartovy.cz provozován na platformě WordPress. Provozovali ho nadšenci, kteří za dobu historie tohoto webu publikovali téměř 1000 článků, natočili a sestříhali stovky hodin videí, zveřejnili tisíce fotografií a zámkem a děním kolem něj žili. Tito lidé dali vše tomuto zámku. A aby o zámku vědělo co nejvíce lidí, starali se také o webové stránky. Lidé reagovali, přijížděli, byli zámkem nadšeni a rádi se vraceli. Na webu zámku bylo vždy dostatek informací. Díky rozsáhlému archivu se lidé mohli seznámit s děním před lety, podívat se na kus historie a kus života tohoto zámku a lidí kolem něj.

Jak to v pohádkách bývá, nemají všechny šťastný konec. Zatím to nevypadá na happy end, jak to známe z různých filmových kanálů. Tady je to naopak úplně jiný kanál, plný špíny a zapáchající.

A protože se v této pohádce prolíná mnoho pohádkových a fantasy témat, tak se stalo, že do této Středozemě přišlo zlo z nedalekého Mordoru, tedy z radnice v Městě Albrechticích, pod který Zámek Linhartovy spadá. A přišla zlá noční „můra“, která trápí mnoho zdejších obyvatel. Ta odstřihla ty dobré lidičky (ty nadšence) od webových stránek zámku a předala je profíkům, kteří spravují web radnice a jejich drahou elektronickou úřední desku. Staré archivy zmizely a už nebyly obnoveny. Starostka a jeden radní (vedl odbor informatiky) se o to nepostarali, ačkoliv to bylo přislíbeno původnímu autorovi článků, textů, videí a fotografií. Ale tady v obci Město Albrechtice (která je městem zejména podle názvu, jinak by to mohla být rozkošná vesnička má středisková) se na sliby nehledí, tady se slíbí cokoliv, nejlépe když potřebujete podporu a hlasy voličů. To, že se zde sliby neplní, to je zde normální.

Takže nadšenci pracně vytvořený obsah byl k 1. 1. 2023 odstraněn a na doméně zameklinhartovy.cz byl publikován nový web. Původní obsah byl přitom unikátní, mapoval dění na zámku a kolem něj. Pomáhal zájemcům o zámek najít ty správné informace.

Nelze počítat fotografie a videa a tyto nějak hodnotit, protože to bylo opravdu hodně materiálu. Za ty roky na webu nashromáždilo necelých 15 GB dat, zejména fotogalerií a také textů. Videa byla na YouTube. Když jsem web v roce 2022 migroval na nový hosting, aby vše fungovalo, nově nastavoval parametry hostingu, vše aktualizoval a nastavoval newslettery, tak vše mohlo fungovat další roky bez velkých zásahů, pouze s běžnými aktualizacemi. Samozřejmě nehodnotím vzhled stránek, to je vždy individuální, každý to vidíme jinak, každý člověk to jinak vnímá.

V neposlední řadě se taky změnily náklady na provoz webu, cena hostingu, cena za provozování na soukromé publikační platformě atd. V tomto Mordoru se však často platí jiné předražené věci, takže toto už je pro ně prkotina.

Novému webu chybí historické informace, texty, obrázky a videa, které byly na starém webu k dispozici. Tento nedostatek obsahu může odradit návštěvníky, kteří hledají podrobné informace o zámku a jeho historii.

Bude mít tato pohádka šťastný konec? Doplní úřad Města Albrechtic chybějící obsah, jak slíbili již téměř před rokem? Zatím sliby chyby. Slibem nezarmoutíš, a to ví zdejší vládnoucí koalice velmi dobře. Planých slibů už dali hodně. Pro nového webmastera by to bylo tolik práce, že by na to praskl rozpočet radnice. A pro peníze z rozpočtu má paní starostka už jiné priority (ona totiž de facto sama rozhoduje, protože ostatní jen hlasují, jak ona chce).
Je to navíc samozvaná vrchnost. Volby nevyhrála, ale různými metodami “přesvědčování” se opět dostala ke svému korytu, aby mohla ovlivňovat vše a zejména zakázky ve městě. Tito lidé to nedělají pro obec a občany, jak by to mělo být. Ale tito lidé to dělají pro sebe a své známé. Lidem občas hodí pár drobků, aby je umlčeli, ale jinak hledí jen na své zájmy. 

To, co se děje v Městě Albrechticích a přilehlém okolí, to by nevymyslela ani dnes tolik propagovaná UI (tedy umělá inteligence). Nejde ani o pohádky bratří Grimmů, v jejichž pohádkách byly podobné zlé bytosti a přes jejich čarodějnice je zde určitá podobnost s naším příběhem.

Nu a proč je milé děti tento pohádkový příběh na stránkách, které se zaobírají tvorbou webů a v neposlední řadě také jejich obsahem?
Proč to ten bláznivý Homola tady píše?
Zopakuji tedy to, co je v titulku článku.

Obsah je král. Zde byl král zabit.

Obsah je totiž tím, proč web vzniká.
Grafika, layout webu, to je vlastně podružné (i když pro někoho je to naopak nejdůležitější).
Texty, články, to je duše webu – kvalita, rozsah, historie …
Každému jsem vždy říkal to, že čím více obsahu, textů má na webu, tím je jeho web zajímavější nejen pro čtenáře, ale také pro vyhledávače. Čím bohatší obsah, tím větší organická (přirozená) návštěvnost. Tedy to nejlepší, co může majitel webu mít.

Tady jsem to také říkal, ale zbytečně. Pan radní, který v této záležitosti komunikoval, ten na to zvysoka kašlal.

Poukazoval jsem také na nutnost redirectů, tedy přesměrování odkazů ze starého webu na nový obsah, aby se nestalo, že čtenář klikne na starý odkaz z Googlu a dostane se na chybovou stránku nebo jen na úvodní stránku nového webu. Měl by dostat stránku s relevantním obsahem ke starému odkazu. 
Také bez odezvy.

No, svůj názor si udělejte sami. Můj už znáte. Až ta zlá noční „můra“ zmizí, tomuto krásnému kraji se uleví.

Foto zámku: p. Karel Knapp
https://www.facebook.com/karel.knapp.7
Aktualizace článku 12. 11. 2023
- doplňuje informace k tomuto tématu
- pohled autora obsahu webu

Vložen text p. Karla Knappa.
- text vložen se souhlasem autora
- publikováno na stránce https://www.facebook.com/zamekLinhartovy

Tato FB stránka už není oficiální, původní obsah zámeckého webu je nedostupný …

S Jardou Hrubým se znám 36 let. Když jsme se poprvé setkali v Krnově na V. ZŠ, kde jsem tři roky řediteloval, brigádnicky jsme spolu vymalovali tělocvičnu. Ani jeden z nás netušil, co všechno od té doby ještě prožijeme, dokonce i co vymalujeme. O jeden nebo dva roky později jsme se spolu opět setkali, a to na naší albrechtické základce. Jarda už nebyl zaměstnancem stavební firmy, ale začal na počátku devadesátých let učit výtvarku na elokovaném pracovišti v naší škole jako kantor soukromé ZUŠ Drahomíra Malovaného z Krnova.

Časem, když se osamostatnil, pokračoval ve stejné práci s dětmi jako šéf soukromé Výtvarné dílny.
Vzájemné aktivity a spolupráce základní školy a výtvarné dílny se ještě víc zintenzivňovaly.

To hlavní ale teprve přišlo. Škola se stala na řadu let součástí záměru skupiny aktivních lidí, kteří se na počátku setkali v ředitelně s nápadem, co tak zkusit obnovit kulturní a společenský život na zámku. Myšlenka to byla dost troufalá. Zvlášť pro ty, co se dávno předtím, na podzim již v roce 2001, do něj přišli podívat.
Z části opravený objekt, ještě obehnaný dřevěným lešením, byl naprosto prázdný a špinavý. Nikde nic, jen zaprášené stěny a stropy, zeleně natřené betonové podlahy. Stropy vyztužené traverzami. Co jiného byste čekali v bývalém, před lety vyklizeném skladu zdravotnického materiálu.
Záměry několika lidí se podařilo naplnit. Zámek ožil s výjimkou doby, kdy se prováděly sanační a rekonstrukční práce a kdy vládl světu covid. Kde jsou ty doby, kdy jsme malovali, uklízeli, vymýšleli, co do expozic, kde získat alespoň nějaké exponáty.

Linhartovský zámek byl v roce 2001 spíš částečně opravenou ruinou, než udržovanou kulturní památkou na území města. Objekt zámku prošel postupem času několika etapami stavebních úprav.
Byl zřízený i zámecký web. S přibývajícími lety se postupně podařilo navyšovat počty návštěvníků webu z řádu stovek na tisíce ročně. Jako příklad lze uvést – zatímco v roce 2008 bylo zaznamenáno pouze 1750 návštěv, v roce 2011 již 6 407 a v roce 2018 již 24 000 návštěv za rok.

Vedení města se však již v roce 2022 rozhodlo, že stávající web bude jako celek migrován v poměru 1:1 (beze ztrát) a stane se součástí webu městského, k čemuž přes všechna opakovaná ujištění ze strany IT pracovníků města přes všechny sliby nedošlo. Dvaadvacet let budovaný web, veškerá historie, články, fotografie, videa již nejsou na internetu dohledatelná. Rozhodnutím několika lidí z vedení města byl web, jenž žil po celou dobu své víc jak dvacetileté existence svým samostatným životem s celkovou návštěvností přes 250 000 návštěvníků, kteří zhlédli desetitisíce stránek, nepochopitelně stažený z internetu. Rozhodoval o tom i člověk, který, jak sám přiznal, zámek fyzicky navštívil poprvé až letos na jaře a na to, aby si prošel obsah webu, neměl čas.

Od roku 2001 (ne, není to opravdu chyba v letopočtu), jsem se stal dobrovolným administrátorem postupně všech čtyř verzí webů. První dva s výtvarným zaměřením vytvořil Jarda Košulič, dva nástupnické již pod nově získanou doménou www.zameklinhartovy.cz, jejíž registraci v roce 2012 zajistil tehdejší tajemník městského úřadu ing. Hynek Vavera, rovněž sponzorsky vytvořil Michal Politzer.

Město, jako správce domény www.zameklinhartovy.cz, využilo svého práva, s webem naložilo, jak naložilo. Údajně to požadovalo schválené zadání projektu financovaného z prostředků EU.

Relativně dobře dopadla jenom soukromá zámecká facebooková stránka zřízená 18. srpna 2012 bývalým žákem naší základní školy. Netuším, kolik lidí si z těch téměř 1 800 sledujících, z těch 1 600, kteří naši facebookovou stránku označili, že se jim líbí, či z občasných návštěvníků všimlo, že v menu „Úvodní informace“ přibyl nový text. „Od 1. března 2023 neoficiální profil zámku Linhartovy“. Je to tak.

Historický web, „téměř digitální kronika“, mohla i v současnosti vypovídat o všem, co se od roku 2001 týkalo nejdříve spolupráce učitele soukromé výtvarné dílny se školou ve prospěch dětí a následně především pracovitého a obětavého kastelána Jaroslava Hrubého, který zámku věnoval kus svého života. Město si zřídilo nový zámecký web, který včlenilo do městského webu, vytvořilo i novou facebookovou stránku. Veřejnost nebyla o změnách informována, docházelo tak k znejistění zájemců o získání informací v překlikávání mezi dvěma facebookovými stránkami. Přitom platí, že jsem nabízel kastelánovi předání administrace původní stránky někomu, kdo by zachoval její obsah i nadále funkční. Bez odezvy.

S odstupem doby, zdá se, je to už všem hlavním aktérům, od některých bych to nikdy nečekal, jedno. Jako autor textů a videí, které byly v minimálním počtu včleněny do webu města, bych požádal, aby byl jejich stav překontrolován, odstraněny nedostatky zobrazování galerií fotek po jejich neúplné migraci. Stejně tak, aby bylo z webu města odstraněno přímé propojení přes ikonku v záhlaví na můj profil na YouTube. Když nově, tak se vším všudy. Nastalý stav mně určitě není jedno, věnoval jsem získávání a zveřejňování po celou dobu existence webu obrovské množství práce, jejíž rozsah může posoudit pouze někdo, kdo se vyzná ve fotografování, natáčení a stříhání videí. V získávání informací a sestavování textů a administraci stránky webu i Facebooku.

Jak patrně řekl po smrti svého otce Karla VI. budoucí král Karel VII: „ Král je mrtev, ať žije král.“ Nic proti tomu, ale nový král by neměl zbytečně kulhat.

Dokumentoval jsem dění kolem zámku a kastelána 22 let, než jsem se na počátku letošního nového roku bez předchozího upozornění nemohl dostat do administrace webu.

Nakonec došlo asi k pěti jednáním s vedoucím IT odboru města a oběma místostarosty, na kterých jsme probrali různé eventuality, jak s webem dál. Své postoje jsem vyjádřil i prostřednictvím mailů. Odpovědi jsem se většinou nedočkal. Proč? Jak se vyjádřil druhý místostarosta. Neodpověděl mi, protože text byl příliš dlouhý.

Tato FB stránka už není oficiální, původní obsah zámeckého webu je nedostupný …
Nový je k dispozici na webu města.

K nastalé situaci se mi ozval jen první místostarosta. Pro ilustraci uvádím zkrácený text mailu: Nenašli jsme shodu, abys dál mohl pokračovat. Po debatě, kterou jsme všichni vedli, zaznělo od starostky, že s Tebou dohodu nepodepíše. Mimo mne nikdo nechtěl, abys dále vykonával činnost mediálního pracovníka. Tuto práci bude vykonávat IT odbor.

Budiž k dobru Martinu Špalkovi, že jako jediný mi za odvedenou práci poděkoval. „Mrzí mne to, udělal jsi spoustu práce a těžko se mi to píše, že nedošlo k vzájemné dohodě. Děkuji Ti za veškerou práci, co jsi do dnešních dnů vykonal.“

Já dodávám, nic se neděje. Jen netuším, co provést s tisíci fotografiemi a mnoha sestříhanými videi, zdrojovými klipy, zbytky virtuálních prohlídek aj. ve svém počítači a na externích discích a mnoha fleškách.

Karel Knapp
  • od ledna 2023 již bývalý správce zámeckého webu
  • správce dnes již neoficiální stránky FB – s podrobnými informacemi o všem, co se za posledních pár let na zámku událo
  • https://www.facebook.com/zamekLinhartovy

Máte dotaz?
Poptáváte úpravy webu nebo tvorbu nového?

Napište nebo zavolejte ...

Co více?

Osobní
Petr Homola

PF

Moje PF PF pro známé a kamarády 😉 A pak mě to už nebavilo …. PF 2014 ?? Hm, nevytvářel jsem nic nového, možná bych řekl,

Číst více »
Rady, tipy a užitečné informace
Petr Homola

Smajlíci ve WordPressu

Smajlíci a jejich zobrazení ve WordPressu Použití smajlíků ve WordPressu v komentářích, článcích a knize návštěv. Pokud napíšete smajlíka v textové podobě, systém jej převede na grafické.Do systému se

Číst více »
Rady, tipy a užitečné informace
Petr Homola

Pomalý WordPress?

Stále slyším, že je WordPress pomalý. Vůbec ne. Roky jsem zde nic nenapsal, ale chci se nyní v krátkosti vyjádřit k něčemu, co mě zajímá a na co

Číst více »

Co ještě chcete vědět?

Tohle tady Vám nestačilo?